32 words for various Emotions

We all know the basic words for emotions: joy, fear, surprise, anger… But what if you need to describe some more nuanced emotions? Luckily, there’s Plutchik’s Wheel of Emotions with an easy-to-read list of various emotional states.

 1. optimism – optimismus
 2. serenity – vyrovnanost, klid
 3. joy – radost
 4. ecstasy – vytržení
 5. love – láska
 6. acceptance – přijetí, smíření
 7. trust – důvěra
 8. admiration – obdiv
 9. submission – poddání se, podlehnutí
 10. apprehension – obava, předtucha
 11. fear – strach
 12. terror – děs
 13. awe – úžas
 14. distraction – vyrušení
 15. surprise – překvapení
 16. amazement – nadšení
 17. disapproval – nesouhlas
 18. pensiveness – zadumání
 19. sadness – smutek
 20. grief – žal
 21. remorse – lítost
 22. boredom – nuda
 23. disgust – znechucení
 24. loathing – pohrdání
 25. contempt – opovržení
 26. annoyance – otrava
 27. anger – zlost
 28. rage – hněv
 29. aggressiveness – agrese
 30. interest – zájem
 31. anticipation – očekávání
 32. vigilance – bdělost

Another useful list of emotional words is on Simple English Wikipedia.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Advanced English (pokročilí), Intermediate (středně pokročilí), Vocabulary (slovíčka)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s