Geometry

It is surprising how we often don’t know some very basic words, simply because we never thought we would use them in English. But you might be surprised how often geometrical shapes are discuessed Smile Anyway, here are some basic vocabulary, hope it helps and that the joke at the end makes it worth your time.

 • square – čtverec
 • triangle – trojúhelník
 • rectangle – obdélník
 • circle – kruh
 • area – obsah
 • volume – objem
 • acute angle – ostrý úhel
 • right angle – pravý úhel
 • perpendicular – kolmý, svírající pravý úhel
 • obtuse angle – tupý úhel
 • parallel – rovnoběžný
 • line – přímka
 • abscissa – úsečka (v životě jsem to nikoho neslyšel použít)
 • pi – Ludolfovo číslo, pí (čti “páj”)
 • diamond – kosočtverec
 • cylinder – válec
 • cone – kužel
 • pyramid – jehlan
 • radius – poloměr

And now, the joke:

Oh, and one more:

Q: What did the oak tree say to the acorn.
A: Gee, I’m a tree.

(read: geometry)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Advanced English (pokročilí), Intermediate (středně pokročilí), Vocabulary (slovíčka), Základy angličtiny

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s